Premium-Seiten ohne Registrierung:

Auktionsarchiv: Los-Nr. 45

RYOJI KUMATA (RYOJI CHOMEI) (1899-1982), editor and publisher. Han geijutsu (Print art), 60 issues bound in 8 vols., some numbered, all dated by month (Tokyo: Shiroto Kurosha, April 1932-December 1936), proposed edition of 500, in woodcut covers, 1

Auction 22.04.1998
22.04.1998
Schätzpreis
25.000 $ - 35.000 $
Zuschlagspreis:
20.700 $
Auktionsarchiv: Los-Nr. 45

RYOJI KUMATA (RYOJI CHOMEI) (1899-1982), editor and publisher. Han geijutsu (Print art), 60 issues bound in 8 vols., some numbered, all dated by month (Tokyo: Shiroto Kurosha, April 1932-December 1936), proposed edition of 500, in woodcut covers, 1

Auction 22.04.1998
22.04.1998
Schätzpreis
25.000 $ - 35.000 $
Zuschlagspreis:
20.700 $
Beschreibung:

RYOJI KUMATA (RYOJI CHOMEI) (1899-1982), editor and publisher. Han geijutsu (Print art), 60 issues bound in 8 vols., some numbered, all dated by month (Tokyo: Shiroto Kurosha, April 1932-December 1936), proposed edition of 500, in woodcut covers, 11 1/8 x 8in. (28.2 x 20.3cm.), each containing woodcuts, some tipped-in, in black and white or color, outer brown paper covers slightly worn, spines chipped, many covers and images inscribed in pencil in Roman letters with descriptions of content or artists' names, some covers stained, some torn, edges rubbed and soiled, several sheets of vols. 1 and 5 are moderately stained, vol. 1 has worm hole approx. 1in. diagonally at bottom right through outer brown cover, inner paper cover and 2 sheets, just minutely touching the lower right corner of print by Maekawa Sempan, sold as a collection of plates not subject to return Contents: Vol. 1, nos. 1-4 (April-July 1932); Vol. 2, nos. 5-8 (August-November 1932); Vol. 3, nos. 9-12 (December 1932-March 1933); Vol. 4, nos. 13-16 (April-July 1933); Vol. 5, (17-21 August-December 1933); Vol. 6, nos. 22-33 (January-December 1934); Vol. 7, 34-46 (January-December 1935), Vol. 8, nos. 47-60 (January-December 1936), and a New Years' Card issue Prints by Aboshi Tone, Aiga Itaru, Aki Seiichi, Akiyama Kikuzo, Arai Izumi, Arimoto Takayoshi, Asada Benji, Asahi Masahide, Azechi Umetaro, Date Shin, Deshita Umejiro, Enami Shiro, Fujimori Shizuo Fujimoto Toichiro, Fukazawa Sakuichi, Fukushima Josaku, Funamoto Shigekazu, Furukawa Ryusei, Harumura Tadao, Hasegawa Katsusaburo, Hatsuyama Shigeru, Hattori Koji, Hayakawa Tou, Hayashi Meizen, Hayashi Minoru, Henmi Takashi, Hirakawa Seizo, Hiratsuka Un'ichi, Hirokawa Matsugoro, Ikeda Shingo, Inaba Kyoji, Inagaki Koshiro, Inagaki Tomoo, Ishii Tsuruzo, Ita Yusei, Ito Motoo, Iwakoshi Jiro, Izumi Han, Kakihara Toshio, Kato Jukichi, Kato Tei, Katsuhira Tokushi Kawakami Sumio, Kawanabe Atsushi, Kawanishi Hide, Kayama Saburo, Kimura Goro, Kimura Jokichi, Kimura Mitsuo, Kitamura Imazo, Kitamura Kinjiro, Kitazawa Shuji, Kobayashi Asaji, Kobayashi Matsuo, Koizumi Kishio, Koyama Ryoshu, Kumeda Keizo, Kuriyama Shigeru, Maeda Masao, Maeda Toshiro, Maekawa Sempan, Mashiko Hiroshi, Masumi Tadao, Matsuki Hanjiro, Matsuki Manji, Matsushita Chiharu, Mezawa Tetsuzo, Minamiya Otohiko, Mine Chikayoshi (?), Miyao Shigeo, Mizuchi Heiichiro, Mori Doshun, Moritani Nanjinshi, Munakata Shiko, Muto Kan'ichi, Naka Heinosuke, Nakagawa Isaku, Nakagawa Shiro, Nakagawa Yutaro, Nakai Kukotsu (?), Nakamura Gaku, Nakamura Kiyoshi Nakata Kazuo, Namerikawa Mamoru, Namerikawa Yokichi, Nara Yoshiro, Narita Shintaro, Narumi Kaname, Natsume Kaneo, Neichi Ryozo, Nishijima Toru, Nitta Jo, Noguchi Sanshiro, Oba Senshu, Obata Kensho, Ogawa Saku, Ogawa Tatsuhiko, Oiwa Chuichi, Okuda Kiichiro, Okuyama Yasuo, Onchi Koshiro Ono Masao, Onuki Yoshiichiro, Ouchi Seiho, Ozaki Kunijiro, Ryoji Chomei, Ryoji Hanako, Sakamoto Yoshinobu, Sato Yonejiro, Sekiguchi Kojiro, Sekine Yoshio, Sekino Jun'ichiro, Seya Suiko, Shima Michio, Shimada Kaname, Shimizu Koichi, Shimizu Masahiro, Shimozawa Kihachiro, Shimura Ryobi, Shiota Hideo, Sugafuji Kasen, Sugiyama Masayoshi, Suwa Kanenori, Tachibana Toshi, Tajima Kaname, Takahashi Tadao, Takahashi Yoshio, Takeda Shintaro, Takeda Yoshihei, Takemura Toshio, Tamura Seisaku, Tanaka Yozo, Taninaka Yasunori, Tokuriki Tomikichiro, Tsuchiya Kensho, Tsukioka Ninko, Tsukuda Masamichi, Uchida Tatsuji, Umehara Yosoji, Ura Masayoshi, Urata Giichi, Watanabe Ken'ichi, Watanabe Kenkichi, Yamaguchi Susumu, Yamanaka Tokuji, Yoshimi Teiji (8)

Auktionsarchiv: Los-Nr. 45
Auktion:
Datum:
22.04.1998
Auktionshaus:
Christie's
New York, Park Avenue
Beschreibung:

RYOJI KUMATA (RYOJI CHOMEI) (1899-1982), editor and publisher. Han geijutsu (Print art), 60 issues bound in 8 vols., some numbered, all dated by month (Tokyo: Shiroto Kurosha, April 1932-December 1936), proposed edition of 500, in woodcut covers, 11 1/8 x 8in. (28.2 x 20.3cm.), each containing woodcuts, some tipped-in, in black and white or color, outer brown paper covers slightly worn, spines chipped, many covers and images inscribed in pencil in Roman letters with descriptions of content or artists' names, some covers stained, some torn, edges rubbed and soiled, several sheets of vols. 1 and 5 are moderately stained, vol. 1 has worm hole approx. 1in. diagonally at bottom right through outer brown cover, inner paper cover and 2 sheets, just minutely touching the lower right corner of print by Maekawa Sempan, sold as a collection of plates not subject to return Contents: Vol. 1, nos. 1-4 (April-July 1932); Vol. 2, nos. 5-8 (August-November 1932); Vol. 3, nos. 9-12 (December 1932-March 1933); Vol. 4, nos. 13-16 (April-July 1933); Vol. 5, (17-21 August-December 1933); Vol. 6, nos. 22-33 (January-December 1934); Vol. 7, 34-46 (January-December 1935), Vol. 8, nos. 47-60 (January-December 1936), and a New Years' Card issue Prints by Aboshi Tone, Aiga Itaru, Aki Seiichi, Akiyama Kikuzo, Arai Izumi, Arimoto Takayoshi, Asada Benji, Asahi Masahide, Azechi Umetaro, Date Shin, Deshita Umejiro, Enami Shiro, Fujimori Shizuo Fujimoto Toichiro, Fukazawa Sakuichi, Fukushima Josaku, Funamoto Shigekazu, Furukawa Ryusei, Harumura Tadao, Hasegawa Katsusaburo, Hatsuyama Shigeru, Hattori Koji, Hayakawa Tou, Hayashi Meizen, Hayashi Minoru, Henmi Takashi, Hirakawa Seizo, Hiratsuka Un'ichi, Hirokawa Matsugoro, Ikeda Shingo, Inaba Kyoji, Inagaki Koshiro, Inagaki Tomoo, Ishii Tsuruzo, Ita Yusei, Ito Motoo, Iwakoshi Jiro, Izumi Han, Kakihara Toshio, Kato Jukichi, Kato Tei, Katsuhira Tokushi Kawakami Sumio, Kawanabe Atsushi, Kawanishi Hide, Kayama Saburo, Kimura Goro, Kimura Jokichi, Kimura Mitsuo, Kitamura Imazo, Kitamura Kinjiro, Kitazawa Shuji, Kobayashi Asaji, Kobayashi Matsuo, Koizumi Kishio, Koyama Ryoshu, Kumeda Keizo, Kuriyama Shigeru, Maeda Masao, Maeda Toshiro, Maekawa Sempan, Mashiko Hiroshi, Masumi Tadao, Matsuki Hanjiro, Matsuki Manji, Matsushita Chiharu, Mezawa Tetsuzo, Minamiya Otohiko, Mine Chikayoshi (?), Miyao Shigeo, Mizuchi Heiichiro, Mori Doshun, Moritani Nanjinshi, Munakata Shiko, Muto Kan'ichi, Naka Heinosuke, Nakagawa Isaku, Nakagawa Shiro, Nakagawa Yutaro, Nakai Kukotsu (?), Nakamura Gaku, Nakamura Kiyoshi Nakata Kazuo, Namerikawa Mamoru, Namerikawa Yokichi, Nara Yoshiro, Narita Shintaro, Narumi Kaname, Natsume Kaneo, Neichi Ryozo, Nishijima Toru, Nitta Jo, Noguchi Sanshiro, Oba Senshu, Obata Kensho, Ogawa Saku, Ogawa Tatsuhiko, Oiwa Chuichi, Okuda Kiichiro, Okuyama Yasuo, Onchi Koshiro Ono Masao, Onuki Yoshiichiro, Ouchi Seiho, Ozaki Kunijiro, Ryoji Chomei, Ryoji Hanako, Sakamoto Yoshinobu, Sato Yonejiro, Sekiguchi Kojiro, Sekine Yoshio, Sekino Jun'ichiro, Seya Suiko, Shima Michio, Shimada Kaname, Shimizu Koichi, Shimizu Masahiro, Shimozawa Kihachiro, Shimura Ryobi, Shiota Hideo, Sugafuji Kasen, Sugiyama Masayoshi, Suwa Kanenori, Tachibana Toshi, Tajima Kaname, Takahashi Tadao, Takahashi Yoshio, Takeda Shintaro, Takeda Yoshihei, Takemura Toshio, Tamura Seisaku, Tanaka Yozo, Taninaka Yasunori, Tokuriki Tomikichiro, Tsuchiya Kensho, Tsukioka Ninko, Tsukuda Masamichi, Uchida Tatsuji, Umehara Yosoji, Ura Masayoshi, Urata Giichi, Watanabe Ken'ichi, Watanabe Kenkichi, Yamaguchi Susumu, Yamanaka Tokuji, Yoshimi Teiji (8)

Auktionsarchiv: Los-Nr. 45
Auktion:
Datum:
22.04.1998
Auktionshaus:
Christie's
New York, Park Avenue
LotSearch ausprobieren

Testen Sie LotSearch und seine Premium-Features 7 Tage - ohne Kosten!

  • Auktionssuche und Bieten
  • Preisdatenbank und Analysen
  • Individuelle automatische Suchaufträge
Jetzt einen Suchauftrag anlegen!

Lassen Sie sich automatisch über neue Objekte in kommenden Auktionen benachrichtigen.

Suchauftrag anlegen