Böcker, Kartor & Handskrifter

Stockholms Auktionsverk
Nybrogatan 32
? Stockholm
Schweden
[email protected] · +46 (0)8 4536750 · +46 (0)8 242407

Datum der Auktion: 14.06.2019

Zurück

Bild
Strindbergs manuskript till Faraon-dyrkan 1910

Objektsbeskrivning MANUSKRIPT. STRINDBERG, AUGUST (1849-1912). Egenhändigt skrivet originalmanuskript till artikeln "Faraon-dyrkan". Ej daterat, men 1910. 5 ensidigt skrivna blad (275 x 215 mm) på Lessebo skrivpapper. Bladen numrerade 2-6, saknar första bladet. Ett blad med inklistrad bild ur

Los #: 6001

Schätzpreis: 18.000 SEK - 20.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Zetterlunds Strindbergsbibliografi m.fl.

Objektsbeskrivning STRINDBERG. (4). ZETTERLUND, RUNE. Bibliografiska anteckningar om August Strindberg. 1913. 8:o. Frontespis porträtt. Omslag. Senare mörkrött hfrbd, något nött, marmorerade pärmpapper, spricka i främre inre fals, blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, övre guldsnitt, i övrigt

Los #: 6002

Schätzpreis: 1.500 SEK - 2.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Fritänkaren Strindbergs första tryckta bok 1870

Objektsbeskrivning (STRINDBERG, AUGUST), HÄRVED ULF. Fritänkaren. Stockholm (hos Gustaf Carlson i kommission) 1870. 8:o. (5), 6-44 s. Främre originalomslag. Senare (1900-tal) rött hfrbd, marmorerade pärmpapper, rygg med fem upphöjda bind, putsat övre snitt, i övrigt oskuren. (Hedberg). På

Los #: 6003

Schätzpreis: 12.000 SEK - 15.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindberg I Rom 1870

Objektsbeskrivning (STRINDBERG, AUGUST). I Rom. 1870. Liten 8:o. (3), 4-29, (1 blank). Originalomslag (bakre med lagad reva). Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, obetydligt blekt guldornerad rygg, marmorerade snitt. (Hedberg). (Bibliotek för Teatervänner. N:r 120.) Ou. Z:I:2; Svedlin 40

Los #: 6004

Schätzpreis: 1.500 SEK - 2.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindberg Hermione 1871

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. Hermione. Stockholm 1871. 8:o. (5), 6-95, (1) s. Originalomslag med röd text och utan författarnamn. Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Författarnamn tillskrivet i

Los #: 6005

Schätzpreis: 1.500 SEK - 2.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindberg tillsammans med Siri von Essen

Objektsbeskrivning (STRINDBERG). RICHTER LUDVIG. För våra barn. 34 bilder. Med gamla och nya versar af Aug. Strindberg. Stockholm (Jos. Seligmans förlag) 1876. 4:o. Illustrationer. Rött klotryggsband, något nött, främre pärm med illustration, blank nött rygg. Något brunfläckad. (Ungdomsbiblioteket

Los #: 6006

Schätzpreis: 2.000 SEK - 3.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Gazetten 1876 med bidrag av Strindberg

Objektsbeskrivning STRINDBERG. Gazetten. Red. A. Strindberg. 1876:1 (allt som utkom). 4:o. (1)-8 s. Senare lätt nött rött hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg, marmorerade snitt (Hedberg). Z:I:6, II:2; Svedlin 122. Med följande bidrag av Strindberg (enl. T. Eklund i "Samlaren" 1930): Hvad

Los #: 6007

Schätzpreis: 7.000 SEK - 9.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindberg Kina 1878

Objektsbeskrivning (STRINDBERG, AUGUST). Kina. Några gensagor mot gängse irrmeningar. Stockholm (Central-Tryckeriet) 1878. Stor 8:o. (1)-33, (1 blank) s. Illustrationer (skrivtecken). Mörkrött senare hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg, marmorerade snitt. (Hedberg). Sista

Los #: 6008

Schätzpreis: 3.000 SEK - 4.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Vitterhet av Strindberg 6 volymer

Objektsbeskrivning VITTERHET. (6). (STRINDBERG, AUGUST), S-g. Från Fjerdingen och Svartbäcken. Studier vid Upsala Akademi. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1877. 8:o. (4), (1)-97, (3, sista sidan blank) s. Extra illustrerat titelblad. Senare rött hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg m

Los #: 6009

Schätzpreis: 2.500 SEK - 3.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Dedikationsexemplar av Mäster Olof 1878

Objektsbeskrivning DEDIKATIONSEXEMPLAR. STRINDBERG, AUGUST. Mäster Olof. Ett skådespel. Stockholm 1878. Liten 4:o. (4), (1)-109, (3 blanka) s. Främre omslag (utan angivande av distributör). Senare grönt polerat kalvskinn, delvis lätt blekt i övre o. yttre övre kant av främre pärm, guldpressad

Los #: 6010

Schätzpreis: 10.000 SEK - 12.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Dramatik av Strindberg 7 volymer

Objektsbeskrivning DRAMATIK. (7). STRINDBERG, AUGUST. Mäster Olof. Ett skådespel. Stockholm 1878. Liten 4:o. Omslag (text i nedre marginal: Distribuent Looström & Komp, Stockholm). Senare mörkröttt hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg

Los #: 6011

Schätzpreis: 2.500 SEK - 3.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindberg och Asien 5 volymer

Objektsbeskrivning ASIEN. (5). STRINDBERG, AUGUST. Philipp Johan von Strahlenberg och hans karta öfver Asien. 1879. Stor 8:o. (1)-12 s. Utvikbar karta i fotolitografi. Mörkrött senare hfrbd, lätt nött, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg, marmorerade snitt. (Hedberg). Z:I:10

Los #: 6012

Schätzpreis: 2.000 SEK - 2.500 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindberg Röda rummet 1879

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. Röda Rummet. Skildringar ur artist- och författarlifvet. 1879. 8:o. (3), 4-360 s. Främre originalomslag (obetydligt solkat). Något nött mörkrött senare hfrbd, marmorerade pärmpapper, lätt blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt

Los #: 6013

Schätzpreis: 3.000 SEK - 4.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindberg ur "I vårbrytningen" 3 volymer

Objektsbeskrivning UR I VÅRBRYTNINGEN. (3). STRINDBERG, AUGUST. Från hafvet. Här och der. Dikter och verkligheter. Stockholm (Adolf Bonnier) 1880. 8:o. (2), (3), 4-1095, (1 blank) s. Originalomslag (främre lagat i nedre marginal). Något senare mörkrött hfrbd, blekt guldornerad rygg, fem upphöjda

Los #: 6014

Schätzpreis: 1.500 SEK - 2.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Kulturhistoria och historia av Strindberg 18 vol.

Objektsbeskrivning HISTORIA. (18). STRINDBERG, AUGUST. Svenska folket i helg och söken, i krig och fred, hemma och ute eller ett tusen år af svenska bildningens och sedernas historia. Häfte 1-20 (=I-II). Stockholm (C. E. Fritze's K. Hofbokhandel) 1882. Stor 8:o. Illustrationer Carl Larsson o.a

Los #: 6015

Schätzpreis: 1.500 SEK - 2.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindbergs Det nya riket med mera 4 vol.

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. (4). Det nya riket. Skildringar från attentatens och jubelfesternas tidehvarf. Stockholm (Looström & Komp.) 1882. 8:o. Originalomslag (med röd text på ljusgrönt glättat papper). Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, lätt blekt guldornerad rygg m. fem

Los #: 6016

Schätzpreis: 1.500 SEK - 2.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindberg Sagan om Herkules 1883 2 vol.

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. (2). Sagan om Herkules. (Ur: Det Gamla Riket.) Tryckt som handskrift. Stockholm (Central-Tryckeriet) 1883. 4:o. Omfattar 4 sidor på 2 blad handgjort papper. Senare mörkrött hfrbd, lätt nött, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg, putsat övre snitt, i övrigt

Los #: 6017

Schätzpreis: 8.000 SEK - 10.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Lyrik av Strindberg 4 volymer

Objektsbeskrivning LYRIK. (4). STRINDBERG, AUGUST. Sömngångarnätter på vakna dagar. En dikt på fria vers. Stockholm 1884. Stor 8:o. Originalomslag av Carl Larsson. Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, obetydligt blekt guldornerad rygg med fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg

Los #: 6018

Schätzpreis: 1.500 SEK - 2.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindberg Giftas, I-II 1884-86

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. (2). Giftas. Tolf äktenskapshistorier. Med interview och förord. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1884. 8:o. (6), (1)-293, (1) s. Omslag (främre uppfodrat med nötning i övre kant, spår av namnteckning). Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, lätt

Los #: 6019

Schätzpreis: 3.000 SEK - 4.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindbergs ytterst sällsynta Marodörer 1886

Objektsbeskrivning STRINDBERGS YTTERST SÄLLSYNTA PJÄS MARODÖRER. STRINDBERG, AUGUST. Marodörer. Komedi i fem akter. (Tryckt som manuskript). Stockholm (Alb. Bonniers Boktryckeri) 1886. Liten 8:o (165x105 mm.). 127 s. Omslag saknas. 4 blad något skurna i nederkant (s. 25-28 och 45-48). Titel med

Los #: 6020

Schätzpreis: 80.000 SEK - 100.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindbergs memoarer - Tjensteqvinnans son 5 vol.

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST (5). Tjensteqvinnans son. (I-V.) Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1886-1919. 8:o. Originalomslag, bakre saknas till del II-III. Senare rödbruna hfrbd, marmorerade pärmpapper, obetydligt blekta guldornerade ryggar m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt

Los #: 6021

Schätzpreis: 2.500 SEK - 3.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindberg Fadren med mera 3 volymer

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST (3). Fadren. Helsingborg (H. Österling & Ci:s boktryckeri) 1887. 8:o. Främre originalomslag. Första upplagan. Z:I:37; Svedlin 49. Bunden med: S:E. Kamraterna. Helsingborg (H. Österlings förlag) 1888. 8:o. Främre originalomslag. Första upplagan. Z:I:39; Svedlin

Los #: 6022

Schätzpreis: 1.500 SEK - 2.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindberg Hemsöborna och I hafsbandet

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. (2). Hemsöborna. Skärgårdsberättelse. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1887. 8:o. (7), 8-216 s. Originalomslag. Mörkrött senare hfrbd, marmorerade pärmpapper, lätt blekt guldornerad rygg med fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). 1 tusendet. + S:E

Los #: 6023

Schätzpreis: 2.500 SEK - 3.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindbergs drama Fröken Julie 2 volymer

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. (2). Fröken Julie. Ett naturalistiskt sorgespel. 1888. 8:o. (5), VI-XXIV, (4), (2), 3-84 s. Främre omslag. Senare mörkrött hfrbd, marmorerat pärmpapper, lätt blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Ou. Z:I:40; Svedlin 51. +

Los #: 6024

Schätzpreis: 2.500 SEK - 3.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindberg Skärkarlslif 1 och 3 tusendet 1888

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. (2). Skärkarlslif. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1888. 8:o. (9), X-XXI, (1 blank), (3), 4-212 s. Originalomslag (bakre m. liten lagning, främre med namnteckning). Mörkrött senare hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda

Los #: 6025

Schätzpreis: 2.000 SEK - 3.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindberg Creditorer 1889

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. Creditorer. Tragikomedie. Dansk oversaettelse ved Nathalia Larsen. Köpenhamn (forlagt af I. H. Schibothes boghandel) 1889. 8:o. (6), (1)-97, (1 blank) s. Omslag. Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg med fem upphöjda bind, marmorerade

Los #: 6026

Schätzpreis: 1.000 SEK - 1.500 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindberg om "la chronique d'Abulghâsi-Behâder"

Objektsbeskrivning (STRINDBERG, AUGUST). Notice sur le manuscrit de la première traduction de la chronique d'Abulghâsi-Behâder. Stockholm (Kongl. Boktryckeriet. P- A. Norstedt & Söner) 1889. Liten 8:o. (3), 4-14, (2 blanka) s. Mörkrött hfrbd, obetydligt nött, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg

Los #: 6027

Schätzpreis: 3.000 SEK - 4.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindbergs "Meritförteckning" 1889

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. Meritförteckning. Tryckt som manuskript. Stockholm (Alb. Bonniers boktryckeri) 1889. 8:o. (3), 4-10, (2 blanka) s. Senare grönt helmarokängband, lätt nött, smal guldpressad ram, inre denteller, kantförgyllning, mörknad (blekt) guldornerad rygg med fem upphöjda

Los #: 6028

Schätzpreis: 10.000 SEK - 12.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindbergs "Meritförteckning" 1889

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. Meritförteckning. Tryckt som manuskript. Stockholm (Alb. Bonniers boktryckeri) 1889. 8:o. (3), 4-10, (sista blanka bladet saknas) s. Brunt senare hfrbd, rygg m. fyra upphöjda bind. (A.-B. Levins bokbinderi Uppsala bokband). Titelblad med svagt veck. Exlibris

Los #: 6029

Schätzpreis: 8.000 SEK - 10.000 SEK

Datum: 14.06.2019

Bild
Strindberg Tryckt och otryckt 4 vol.

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. (4). Tryckt och otryckt. I-III + Ny Samling I (allt som utkom). Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1890-97. 8:o. Samtliga med originalomslag (främre till Ny samling hårt skuret, bakre till del III med bläckmarkeringar, främre till del I med namnteckning

Los #: 6030

Schätzpreis: 1.500 SEK - 2.000 SEK

Datum: 14.06.2019