Auction 25.04.2019

Aukční síň Vltavín
Masarykovo nábřeží 36
11000 Prag 1
Tschechische Republik
[email protected] · +420 224930340

Datum der Auktion: 25.04.2019

Zurück

Bild
Jiří Anderle (1936)

Fragment
lept, pastel, papír, 2002, 32 x 23,5 cm, rám, DU popsáno autorem: Fragment varianta s kresbou 1/1. Jiří Anderle nastavuje zrcadlo jak pozitivním, tak negativním lidským rysům. Spojením grafické techniky a kresby proniká za povrchní a přechodné vnější podoby a vyjadřuje tak nekonečné drama

Los #: 1

Aufrufpreis: 9.500 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Oldřich Kulhánek (1940-2013)

Největší
litografie, 1992, 66 x 50,5 cm, sign. PD Oldřich Kulhánek 1992, 7/100, mírně pokrčený a při levém okraji mimo tisk mírně natržený papír
Provenance: Antiquarian Dlážděná

Los #: 2

Aufrufpreis: 9.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Rudolf Kremlička (1886-1932)

Toaleta
litografie, 1925, 19,5 x 11 cm, sign. PD R. Kremlička 1925
Provenance: Antiquarian Dlážděná

Los #: 3

Aufrufpreis: 3.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
František Tichý (1896-1961)

Eros
suchá jehla, 1942, 24,1 x 18 cm, sign. LD Tichý 43, rám
Provenance: Antiquarian Dlážděná

Los #: 4

Aufrufpreis: 9.800 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Bohuslav Reynek (1892-1971)

Cesta do Jeruzaléma
suchá jehla, 11,5 x 7 cm, sign. PD Reynek

Los #: 5

Aufrufpreis: 7.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Bohuslav Reynek (1892-1971)

Na pastvě
suchá jehla, 10 x 8 cm

Los #: 6

Aufrufpreis: 15.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Emil Filla (1882-1953)

Žena
lept, 1913, 23 x 17 cm, sign. PD E. Filla, rám
Literature: soupis Čestmír Berka: Emil Filla, Odeon, Praha 1969, č. 4

Los #: 7

Aufrufpreis: 135.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
František Kupka (1871-1957)

Zvuk zvonů
lept, 1912, 27,5 x 22,5 cm, značeno v tisku PD Kupka a pozůstalostním razítkem PD, rám, neověřený náklad cca 100 exemplářů
Provenience: Collection Karl Flinker, Paříž

Los #: 8

Aufrufpreis: 13.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
František Kupka (1871-1957)

Amorpha
lept, 1913, 22,5 x 14,5 cm, sign. LD v tisku Kupka, PD razítko Kupka, nabízený grafický list představuje ukázku vrcholné tvorby od průkopníka světové abstrakce. Výstava Františka Kupky v pařížském Grand Palais, která proběhla v loňském roce, potvrdila malířovo zařazení mezi velikány světové

Los #: 9

Aufrufpreis: 32.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Bohumil Kubišta (1884-1918)

Istrijská krajina
litografie, 1918, 14,5 x 20,2 cm, značeno DU v tisku BK, sign. tuší B. Kubišta, rám, č. 21, pravost tisku i podpisu potvrdila Mahulena Nešlehová, přiložena kopie potvrzení
Literature: Mahulena Nešlehová: Bohumil Kubišta-Grafika, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha 2014, č. 25

Los #: 10

Aufrufpreis: 150.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Vojtěch Preissig (1873-1944)

Strom v květu
lept, akvatinta, 1905, 36,7 x 29,8 cm, sign. PD Vojt. Preissig 05, zažloutlý, v tisku poškozený papír
Provenance: Antiquarian Ostrovní

Los #: 11

Aufrufpreis: 33.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Otto Gutfreund (1889-1927)

Viki
bronz, 1912-13, v. 32 cm, vrcholná kubistická práce na světové úrovni, nádherný a sběratelsky velice zajímavý odlitek
studied at The Secondary Technical School of Ceramics in Bechyne and The Secondary School of Applied Arts in Prague

Los #: 12

Aufrufpreis: 135.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
František Muzika (1900-1974)

Žena
bronz, 1940, v. 18 cm, František Muzika vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (1918–1924) u profesorů Jakuba Obrovského, Karla Krattnera a Jana Štursy. Poté odjel do Paříže, kde pokračoval ve studiích na Académie des beaux-arts (1924–1925). Po svém návratu do Prahy působil jako profesor

Los #: 13

Aufrufpreis: 15.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
František Tichý (1896-1961)

Ptáček-žena
tužka, papír, 1947, 9 x 19 cm, sign. LD Tichý 47
the disciple of prof. J. Obrovsky, V. Nechleba and K. Krattner, member of Devetsil, The Hollar Association of Czech Graphic Artists, UB, The Manes Association of Fine Artists, The Czech Academy of Science and Arts

Los #: 14

Aufrufpreis: 4.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
František Tichý (1896-1961)

Zvěstování
tužka, papír, 1948, 18 x 27,5 cm, sign. PD František Tichý 48, rám
the disciple of prof. J. Obrovsky, V. Nechleba and K. Krattner, member of Devetsil, The Hollar Association of Czech Graphic Artists, UB, The Manes Association of Fine Artists, The Czech Academy of Science and Arts

Los #: 15

Aufrufpreis: 18.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Alfréd Justitz (1879-1934)

Kytice jiřin
olej, plátno, 1928, 87 x 69,5 cm, sign. PD A. Justitz 28, vzadu dvě razítka Čedok, razítko Hotel Praha Mar. Lázně, razítko ROH s ev. č. Alfred Justitz byl jedním z příslušníků zakladatelské generace českého národního umění. Z počátku studoval architekturu na pražské technice u J

Los #: 16

Aufrufpreis: 188.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Václav Špála (1885-1946)

Zátiší s jablky a hruškami
litografie, 1939, 32 x 40 cm, sign. PD V Špála 39, rám, Václav Špála vytvořil pouze několik málo barevných litografií, ve kterých využil své osvědčené zpracování typických námětů. Bravura malířského přednesu ve spojení s živou barevností zajistily malíři přední místo mezi

Los #: 17

Aufrufpreis: 9.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Max Švabinský (1873-1962)

Srpnové odpoledne
dřevoryt, 1918, 44,5 x 34,8 cm, sign. PD Švabinský, rám, č. 43/100, I. stav, soupis Páleníček, Švabinská: Max Švabinský: Grafické dílo/soupis, Praha 1976, č. 173, papír místy lehce zažloutlý, na rámu oděrky. Národní umělec Maxmilián Švabinský se proslavil svojí neobyčejnou

Los #: 18

Aufrufpreis: 11.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
(Marie Čermínová) Toyen (1902-1980)

Hnízdo
tuš, papír, 1937, 13,5 x 11,5 cm, sign. DU Toyen 37, rám, komorní dílo nejznámější české výtvarnice, která slavila úspěch i na mezinárodním poli. Po participaci na české verzi surrealismu a po období skupiny Devětsil se přestěhovala do Paříže, kde spolu s Jindřichem Štyrským zbudovali novou

Los #: 19

Aufrufpreis: 17.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
František Muzika (1900-1974)

Věž
litografie, 1967, 23,5 x 18,5 cm, sign. PD F. Muzika 67, pasparta, č. 11/30
Provenience: z pozůstalosti autora

Los #: 20

Aufrufpreis: 10.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
František Muzika (1900-1974)

Citadela IX. (Útes IV.)
tempera, olej, plátno, 1968, 92 x 74 cm, sign. LD F. Muzika 68, adjustováno v původním autorském rámu
Exposed: František Muzika /1900-1974/ obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika, Valdštejnská Jízdarna září-říjen 1981

Los #: 21

Aufrufpreis: 8.000.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Alois Bílek (1887-1961)

Portrét mladého muže
olej, plátno, 45 x 37 cm, sign. PD ABílek, rám, Alois Bílek, český malíř, ilustrátor, architekt a grafik původem z okolí Tábora, byl jedním z prvních doložených abstraktních umělců u nás. Byl žákem Maxe Pirnera na AVU, po ukončení studií odjel do Paříže, kde se stýkal s

Los #: 22

Aufrufpreis: 9.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Jan Bauch (1898-1995)

Podobizna dívky
olej, plátno, 1960, 64 x 49 cm, sign. LN Jan Bauch 1960, rám
the disciple prof. E. Dite and V. H. Brunner at The Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, prof. M. Svabinsky at The Academy of Fine Arts in Prague, member of The Umelecka beseda and The Manes Association of

Los #: 23

Aufrufpreis: 60.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Ota Janeček (1919-1996)

Kosatec
akvarel, pastel, papír, 31 x 19,5 cm, sign. DU Janeček
Provenance: Antiquarian Ostrovní

Los #: 24

Aufrufpreis: 15.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Ota Janeček (1919-1996)

Zátiší s jablky, hruškami a melounem
olej ,kombinovaná technika, papír, 1945, 22,5 x 47 cm, sign. PN O. Janeček 45, rám, ověřeno synem autora Tomášem Janečkem, brilantní ukázka díla z ruky jednoho z našich nejvýraznějších umělců tzv. generace druhé světové války. Studoval kresbu na ČVUT v Praze u

Los #: 25

Aufrufpreis: 75.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Emil Filla (1882-1953)

Hlava Kristova
bronz, 1934, 22,5 x 24,5 cm, velice kvalitní dílo od největšího představitele českého kubismu. Jedná se o kubistickou parafrázi sochy, která byla umístěna na svorníku klenby v kostele sv. Gothardav ve Slaném, pozdější odlitek
Literature: katalog k výstavě SGVU v Litoměřicích, Emil

Los #: 26

Aufrufpreis: 150.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Kamil Lhoták (1912-1990)

Zelené Irsko (s růžovým obdelníkem)
smíšená technika, karton, 1961, 27,7 x 42,3 cm, sign. LD Kamil Lhoták 61, rám, vzadu dobový štítek českého fondu výtvarných umělců, vyplněný rukou autora; dále menší (výstavní) štítek s popisem v angličtině
Literature: uvedeno v soupise autora pod číslem 1108/10

Los #: 27

Aufrufpreis: 150.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
František Gross (1909-1985)

Postava - strojek
tempera, tužka, papír, 1964, 42 x 29 cm, sign. PD F. Gross 64, rám, nabízená položka představuje ukázku zralé tvorby od člena legendární Skupiny 42. František Gross počátkem 60. let úspěšně navázal na své tvůrčí vzepětí z druhé poloviny 40. let. Zařazení jeho děl z této etapy na

Los #: 28

Aufrufpreis: 9.000 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Jiří Kolář (1914-2002)

Sblížení
narativní koláž, 1995, 40 x 30 cm, PD monogr. JK 95, vzadu signováno J Kolář 97. Od 60. let se Jiří Kolář soustředil na metodu koláže a rozvíjel v ní nové originální postupy. Mezi ně patří také narativní koláž, kde se uplatňuje změna kontextu a významu zobrazované skutečnosti. V tomto

Los #: 29

Aufrufpreis: 11.500 CZK

Datum: 25.04.2019

Bild
Kamil Lhoták (1912-1990)

Krajina s papírovým orlem a autem
olej a tempera na lepence, 1964, 28 x 40 cm, rám
Literature: v soupisu díla uvedeno pod č. 1213/19

Los #: 30

Aufrufpreis: 2.100.000 CZK

Datum: 25.04.2019