155. Kunst- & Antiquitätenauktion

Auktionshaus Dannenberg
Seesener Str. 8-9
10709 Berlin
Deutschland
[email protected] · +49 30 8216979 · +49 30 8220028

Datum der Auktion: 12.09.2019 - 14.09.2019

Zurück

Bidjar, ca. 125x 64 cm.

EHZ 3...

Preis: 50 €
ca. 55 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Schiras, ca. 188x 98 cm.

EHZ 4...

Preis: 50 €
ca. 55 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Yachibedir, ca. 135x 80 cm.

EHZ 1-2...

Preis: 50 €
ca. 55 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Gotchan, ca. 172x 125 cm.

EHZ 2-3...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Zentral-Türkei, ca. 184x 127 cm.

EHZ 2...

Preis: 60 €
ca. 66 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Kars-Kasak, ca. 170x 128 cm.

EHZ 2-3...

Preis: 60 €
ca. 66 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

China (Anf. 20. Jh.), ca. 133x 67 cm.

EHZ 4...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Ningshia (18. Jh.), ca. 69x 72 cm.

EHZ 2. Ehemals Sammlung David Te Chung Wang Hongkong, seit 1992 in Berliner Privatbesitz. Abgebildet in D.T.C. Wang "Antique Chinese Carpets", Hongkong 1985, S. 28...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Tibetischer Sitzteppich (Anf. 20.Jh.), ca. 73x 57 cm.

EHZ 3...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

China (Anf. 20.Jh.), oval, ca. 92x 56 cm.

EHZ 2-3...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

China (Anf. 20.Jh.), ca. 95x 57 cm.

EHZ 2-3...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Yakubkhani mit Seide (19. Jh.), ca. 167x 100 cm.

EHZ 4-5...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Belutsch-Gebetsteppich (19. Jh.), ca. 134x 95 cm.

EHZ 3-4...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Keschan, ca. 205x 133 cm.

EHZ 3...

Preis: 120 €
ca. 132 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Afghan, mit Seide, ca. 200x 119 cm.

EHZ 3, kl. Flecken...

Preis: 250 €
ca. 276 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Kelim (Anf. 20. Jh.), ca. 360x 107 cm.

EHZ 3...

Preis: 180 €
ca. 198 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Tefzet (deutsch, um 1920), ca. 320x 240 cm.

EHZ 2...

Preis: 200 €
ca. 221 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Marokko, ca. 144x 100 cm.

EHZ 3-4...

Preis: 50 €
ca. 55 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Belutsch, ca. 210x 107 cm.

EHZ 2-3...

Preis: 80 €
ca. 88 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019