155. Kunst- & Antiquitätenauktion

Auktionshaus Dannenberg
Seesener Str. 8-9
10709 Berlin
Deutschland
[email protected] · +49 30 8216979 · +49 30 8220028

Datum der Auktion: 12.09.2019 - 14.09.2019

Zurück

Afghan, ca. 203x 100 cm.

EHZ 3-4...

Preis: 50 €
ca. 55 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Afghan, mit Seide, ca. 200x 119 cm.

EHZ 3, kl. Flecken...

Preis: 250 €
ca. 276 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Anatol-Gebetsteppich, ca. 138x 101 cm.

EHZ 4, unterer Rand bis in den Flor beschnitten...

Preis: 80 €
ca. 88 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Belutsch-Gebetsteppich (19. Jh.), ca. 134x 95 cm.

EHZ 3-4...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Belutsch, ca. 210x 107 cm.

EHZ 2-3...

Preis: 80 €
ca. 88 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Beschir, ca. 185x 110 cm.

EHZ 3-4...

Preis: 60 €
ca. 66 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Bidjar, ca. 125x 64 cm.

EHZ 3...

Preis: 50 €
ca. 55 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Bidjar, ca. 186x 98 cm.

EHZ 4...

Preis: 100 €
ca. 110 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

China (Anf. 20. Jh.), ca. 133x 67 cm.

EHZ 4...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

China (Anf. 20.Jh.), ca. 95x 57 cm.

EHZ 2-3...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

China (Anf. 20.Jh.), oval, ca. 92x 56 cm.

EHZ 2-3...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Gotchan, ca. 172x 125 cm.

EHZ 2-3...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Hamadan mit Seide, ca. 150x 96 cm.

EHZ 2-3...

Preis: 60 €
ca. 66 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Hereke, Seide, ca. 120x 43 cm.

EHZ 3...

Preis: 50 €
ca. 55 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Iran, ca. 200x 130 cm.

EHZ 4...

Preis: 50 €
ca. 55 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Isfahan, ca. 167x 98 cm.

EHZ 2-3...

Preis: 100 €
ca. 110 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Isfahan, Korkwolle mit Seide, ca. 166x 111 cm.

EHZ 3-4...

Preis: 200 €
ca. 221 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Kars-Kasak, ca. 170x 128 cm.

EHZ 2-3...

Preis: 60 €
ca. 66 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Kasak-Galerie, ca. 385x 110 cm.

EHZ 3-4...

Preis: 80 €
ca. 88 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Kasak, ca. 170x 100 cm.

EHZ 2-3...

Preis: 100 €
ca. 110 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Kasak, ca. 205x 123 cm.

EHZ 2-3...

Preis: 80 €
ca. 88 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Kasak, ca. 213x 151 cm.

EHZ 3-4...

Preis: 200 €
ca. 221 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Kaschmir, Seide, ca. 160x 95 cm.

EHZ 3...

Preis: 100 €
ca. 110 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Kaschmir, Seide, ca. 190x 120 cm.

EHZ 2-3...

Preis: 150 €
ca. 165 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Kaschmir, Seide, ca. 303x 209 cm.

EHZ 3-4, ausgeblichen...

Preis: 400 €
ca. 442 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Kaukasus, ca. 178x 129 cm.

EHZ 4...

Preis: 50 €
ca. 55 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Kelim (Anf. 20. Jh.), ca. 360x 107 cm.

EHZ 3...

Preis: 180 €
ca. 198 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Kelim, ca. 120x 40 cm.

EHZ 2...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Keschan, ca. 125x 73 cm.

EHZ 4...

Preis: 70 €
ca. 77 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Keschan, ca. 205x 133 cm.

EHZ 3...

Preis: 120 €
ca. 132 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Kirman, ca. 130x 70 cm.

EHZ 4...

Preis: 50 €
ca. 55 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Kurde, ca. 140x 94 cm.

EHZ 3...

Preis: 100 €
ca. 110 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Lilian, ca. 164x 138 cm.

EHZ 3-4...

Preis: 60 €
ca. 66 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Malayer (20er/30er Jahre), ca. 210x 127 cm.

EHZ 3-4...

Preis: 100 €
ca. 110 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Marokko, ca. 144x 100 cm.

EHZ 3-4...

Preis: 50 €
ca. 55 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Moud, ca. 147x 105 cm.

EHZ 3...

Preis: 60 €
ca. 66 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Nain, ca. 160x 95 cm.

EHZ 3...

Preis: 100 €
ca. 110 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Ningshia (18. Jh.), ca. 69x 72 cm.

EHZ 2. Ehemals Sammlung David Te Chung Wang Hongkong, seit 1992 in Berliner Privatbesitz. Abgebildet in D.T.C. Wang "Antique Chinese Carpets", Hongkong 1985, S. 28...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Schiras, ca. 188x 98 cm.

EHZ 4...

Preis: 50 €
ca. 55 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Täbris, ca. 182x 120 cm.

EHZ 3-4...

Preis: 100 €
ca. 110 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Täbris, ca. 198x 124 cm.

EHZ 3...

Preis: 80 €
ca. 88 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Täbris, ca. 215x 140 cm.

EHZ 3-4...

Preis: 150 €
ca. 165 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Tefzet (deutsch, um 1920), ca. 320x 240 cm.

EHZ 2...

Preis: 200 €
ca. 221 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Tibetischer Sitzteppich (Anf. 20.Jh.), ca. 73x 57 cm.

EHZ 3...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Wohl Kasak-Galerie, ca. 390x 114 cm.

EHZ 3-4...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Yachibedir, ca. 135x 80 cm.

EHZ 1-2...

Preis: 50 €
ca. 55 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Yakubkhani mit Seide (19. Jh.), ca. 167x 100 cm.

EHZ 4-5...

Preis: 0 €

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Yalameh, ca. 154x 102 cm.

EHZ 4...

Preis: 50 €
ca. 55 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019

Zentral-Türkei, ca. 184x 127 cm.

EHZ 2...

Preis: 60 €
ca. 66 $

Datum: 12.09.2019 - 14.09.2019